Πανοραμικοί Ανελκυστήρες

Οι ανελκυστήρες αυτού του είδους μπορεί να είναι αποτελούνται από έναν εν μέρει ή εξολοκλήρου υάλινο θάλαμο ο οποίος κινείται μέσα σε υάλινο φρεάτιο ή στην εξωτερική επιφάνεια του φρεατίου που εμπεριέχει τον μηχανισμό λειτουργίας και τα έμβολα.

Τέτοιου είδους ανελκυστήρες απαντώνται κυρίως σε μεγάλα, πολυώροφα εμπορικά κτίρια, τράπεζες, ξενοδοχεία κλπ. Εναλλακτικά μπορούν να βρίσκονται σε μία από τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου επιτρέποντας έτσι την πλήρη θέαση του περιβάλλοντα χώρου και των τριγύρω κτιρίων, δημιουργώντας έτσι μία μοναδική βιωματική εμπειρία.

Το κόστος αυτού του είδους ανελκυστήρα είναι μεγαλύτερο ενώ η έγκριση για την ασφάλεια της κατασκευής και λειτουργίας του γίνεται με δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρία και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Κατά τον σχεδιασμό ενός πανοραμικού ανελκυστήρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανεμο-πιέσεις που επικρατούν στην περιοχή της θέση του κτιρίου.

Γι' αυτό και το σύστημα λειτουργίας τέτοιου είδους ανελκυστήρων συνοδεύεται από ένα ανεμόμετρο το οποίο διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που ο άνεμος ξεπερνά συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ιμάντες ανέλκυσης θα πρέπει να βρίσκονται εγκυβωτισμένοι σε ειδικούς οδηγούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αποκοπή τους σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.

Τα ανοίγματα και ο θάλαμος του ανελκυστήρα θα πρέπει να θερμαίνονται καθώς επίσης και οι ράγες του θαλάμου και των αντίβαρων. Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι προστατευμένος έναντι των καιρικών συνθηκών με τη χρήση κατάλληλων υλικών ενώ τα εμφανή τμήματα του ανελκυστήρα θα πρέπει να προστατεύονται από διαβρώσεις.

Το μηχανοστάσιο και τα τμήματα του συστήματος λειτουργίας θα πρέπει να βρίσκονται σε θερμαινόμενους και μονωμένους χώρους ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία υγρασίας.

kleemann

logo

Βρίσκεστε εδώ: Home Προϊοντα Πανοραμικοί Ανελκυστήρες